Cửa sổ 3 cánh mở quay, hất Xingfa hệ 55

Đặc điểm nổi bật Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 o ) ...

Liên hệ

Cửa sổ 2 cánh mở quay, hất Xingfa hệ 55

Đặc điểm nổi bật Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 o ) ...

Liên hệ

Cửa sổ 1 cánh mở quay, hất Xingfa hệ 55

Đặc điểm nổi bật Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 o ) ...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÔM VIỆT PHÁP HN
Địa chỉ : Km 12 - Đường Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 0983 357 519 - 024 6288 34 38
Website: nhomvietphaphn.com
Email: nhomvietphaphanoi@gmail.com
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

0983 357 519